ආදරය නිසදැස්

විරහවේ කවිය

සිනිඳු සුසිනිදු රෝස තොල්වල
සිනා හඬ නෑසුවා සවන්…
නිතර කොඳුරන විරහ ගී ළඟ
ගල් වුණි ද නිසසල හිතත්…
කියාගන්නට නොහැකි තරමට
පෙම් කළා මම මහ හුඟක්….
පමණි සියොතුන් ඇසුවේ දුක් කඳ
නුඹ වෙනස් වී හුඟ කලක්…

Image Source –

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අවිශ්කා නෙත්සරණි

නීති පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment