නිසදැස්

වීදි කොනේ…

හතරවට කළු කරන්
බිමට බිදු පාත්වෙන
කළුපාට මහ වැස්ස 
කානු උතුරා ගලන

පින්තාරු ඇස් වලින්
යනෙන මග දෙස බලන
සලෙළු නෙත් අඟ රැදී
සිහින් සිනහා නඟන 
උණුසුමක් හොයාගෙන
දෑත් වැල් පටලගෙන
බොරපාට වතුර මැද
යහන් ගබඩා සොයන

චිරි චිරිස් හඬ මැදින් 
ලොකු තාර බැරල් උඩ
වැහි බිංදු කටට ගෙන
එහි රසය විද ගන්ඩ
ඇටකෝටූ අත පයට
නිදහසක් දී ඔන්න
මුඩුක්කුවේ පොඩි පැටව්
මහ වැස්සේ සිරි බලන

දැලි රැව්ල බොකුටු හිස
කාලෙකින් හෝදගෙන
ගලායන වතුර දෙස නෙත් කොනින් බලාගෙන
යදින්නෝ පේළියක් මඟ අයිනේ ගුලි වෙන්නෙ
කාසිපිරි ටින් කට්ට 
අතට සිරකොට ඉන්නේ 

මහ වැස්ස වහිනවා
විදී කොන ගිනි ගන්ඩ 
හංදියේ බෝ ගහේ
දූවිල්ල හේදෙන්ඩ
වීදියේ අදෝනා
හඬත් කනකට නොගෙන
මහ හුලං හමනවා
කුණු කානූ සිපගන්ඩ
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවිත්‍රානි දිසානායක

නීති පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

Leave a Comment