විශේෂ දිනයන්

වෙ‍ස‍ඟේ සඳ කිරණ

Written by Colombo Beacon

වෙ‍ස‍ඟේ සඳ කිරණ බොන කොබ­ලිල වදුල
සංගී­ත­වත් වී මදු දිය කඩ අසල
මෙහෙ­මයි බුදු පියා­ණන්ගේ කන් යුවළ
පව­සයි සලා මල් බර අතු උඩ පහළ!

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Colombo Beacon

Leave a Comment