නිසදැස්

සබඳ

දියමත ඇඳි ඉරක් වේද
නොපෙනී යයි ඇඳූ විගස
ගල මත ඇඳි අකුරු නිබඳ
යළි නොමැකේ කිසිම දිනෙක…

මිතුරන් ලෙස අප හමුවට
කොතරම් අය ආවත් තව
ඒ අය හා බැඳි මිතුදම
දිය මත ඇඳි ඉරක් වීය…

බෙදා හදා යළි දුක සැප
නුඹ හා මා බැඳි මිතුදම
ගල මත ඇඳි අකුරු විලස
පවතීවා සදාකල්ම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සළුනි චනීෂා මධුපංචනී

විද්‍යා පීඨය - උපාධිධාරි
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment