නිසදැස් විශ්ව විද්‍යාලය

සරසවිය..

දකින්නට පෙරුම් පුරා සිටිය ද…
 තවමත් නුඹ අපට සිහිනයක්ම විය…
විඳින්නට නුඹේ  තුරුලේ
උණුහුම…
පිනක් නොමැතිය අප හට…
ඉතින් ‌සොයුර නුඹ තවමත් අපෙන් වෙන් වී සිටිය ද…
නුඹේ සෙනෙහස විඳ ගන්නට අප තවමත් මග බලා සිටින්නෙමු…
                         

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

භාෂිණී ජනරංජනා

කළමනාකරණය හා මූල්‍ය පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment