නිසදැස්

සැඟව ගිය හසරැළි

හුස්ම පොද යදින
දෙසතියකට රාමු වුණ
ජීවිත…
කොපමණක් ඇතිද අසරණව මෙදින
කළ හැකි යමක් නොවේ ද
කළ හැක්කන් තවමත් නිදිය
සමීපතම නික්මීමක් වන තුරුම
ඉලක්කමට හූල්ලන අප
එ විඳි දුක් කෙදින වටහා ගන්නද…
නොපතමු එවන් ඉරණමක් කිසිවෙකුට
පතන්නෙමු සැඟවුණු හසරැලි
දකින්නට නුදුරේදීම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවීෂා පූර්ණි

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment