නිසදැස්

සැනසුම් සුසුම්

අංගුලිමාලටද රහත් බව ලබන්නට
අම්බපාලිටද නිවන් දකින්නට
මේ සසරේ හැකි විය ඔවුනට
මා අදහන බුදුදහමට පිං සිදු වන්නට

ගැල් කදක බැදී ඇති
මම තවම මැරෙමි, ඉපදෙමි
නැවතී සැනසුම් සුසුම් හෙලිය හැකි
පිනක් නැතිදෝ මා හට ඒ වැනි

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොමාල් බිම්සර

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment