නිසදැස්

සිතුවම

සිත්තරාවියක් ලෙසින් මා
හදවත නම් වූ කැන්වසයෙහි
අඳිමින් සිටියෙමි නොමැකෙන තීන්තෙන්
සිතුවමක්
සිත එහා මෙහා වූ ඇසිල්ලෙන්
නන්නාඳුනන සිත්තරෙකු ඇවිදින්
නිමා කර ගොස් ඇත සිතුවම…
ඉඳින් සිත්තරාවි බලා හිඳී
තවමත්
වෙනස් කළ නොහැකි සිතුවම දෙසම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ඉනුරි ඉමාෂා

තාක්ෂණ පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment