නිසදැස්

සිරිපා කරුණාව

ආවාරේ නිමාවෙන්
වාරයක ඇරඹුමක්
සුමන සමන් දෙවි
වැඩ හිඳින අඩවියක්
දහස් දෙනාගේ
හිත නිවන පුදබිමක්
සිරිපා කරුණාව
සැමගේ ම සිහිනයක්
සිරිපා පත්මයට
නමස්කාරම වේවා…!

යශෝධා ජයරත්න
දෙවන වසර
ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යශෝධා ජයරත්න

Leave a Comment