නිසදැස්

සිහින…

Written by Colombo Beacon

නොලද ප්‍රේමණීය අවකාශ හමුවන්නට 
පුරනා ප්‍රාර්ථනාවන් සේ
බලා හිඳිමි,
වෙරළ ඉමේ හිඳ සයුරු තෙර පෙනෙන
සිතුමන්, ක්ෂිතිජ මායිම…
හිමි අහිමි, ලද නොලද සිහින 
අභිමුව නෙතු පුරනා රූ මංසලෙහි 
හිමිකම කෙදිනක හෝ  කිරුළු පළදන්නට
සෙනෙහසින්, බලා හිඳිනෙමි මතුත් 
පෙරදා මැවූ සිහිනයන්
කොදෙව්ව අරා පියාවි ද
සැරිසරන තුරු නිදහසින්…


චමෝදි කෞශල්‍යා
දෙවන වසර
ශාස්ත්‍ර පීඨය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Colombo Beacon

Leave a Comment