නිසදැස්

සීතල දැනෙයි උඳුවප් මහා දුරුත්තේ

පුරා වසරක අවසන් සුසුමත්,
නැවුම් වසරක කුළුඳුල් පැතුමත්

නත්තල් අසිරිය සමඟින් මුසු වූ,
සුන්දර සිතිවිලි අවදි කළා වූ

සීතල සුළඟින් කියා පාන්නේ,
ලෝකෙම මදකට ගිමන් හරින්නේ

තුරු ලතාවන් අතරින් මතු වන,
ආගන්තුක විහඟුන් පියාසලා යන

හිමිදිරි උදයම මනරම් වුවාට,
සැන්දෑ යාමෙට පෙම් කරන්නට

පුරුදු වී අසුනක ඈඳි ගත්තේ,
සීතල විඳින්නයි උඳුවප් මහා දුරුත්තේ

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොහාන් රොමේෂ් සොයිසා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment