නිසදැස්

සුදු නෙළුම කෝ…

පුර පෝ සඳට
දෙදවසයි තිබ්බේ
ඔබට පුදන්නයි
සමිදුණි,
ඈ මල් නෙළුවේ
නැතිදෝ බුදුනි
මේ මහා දුක දැක්කේ
කියාපං
වැව් දියේ,
දෙටුමල් වෙහෙර
බලං
නුඹ කෝමැයි බිලි ගත්තේ

මහත්තයෝ,
සුදු නෙළුමයි අපේ
දිවි රැක්කේ
වැඩිපුර ලැබුණු පණමක්
මගේ අත තිබ්බේ
ගොඩදානකොටත්
නෙළුමකුයි ඕකි
මිට මොලවන් හිටියේ

කටු මැටි ගෑ ගේ පොඩ්ඩේ
නුඹට කොයින්ද ඉඩක්
ඔක්කම්පිටියේ අහස යට
නුඹට කොයින්ද උඩු වියන්
යාලත්තක් යට සතපවා
නුඹ
අදත් ඉන්නේ
අර ඉරිච්ච
සුදු ගවුම් පොඩ්ඩ
අැදන්

ගුරු ගෙදරට නා නිසයි
දුවේ, බලන්න අාවේ මං

(රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ මහතා විසින් රචිත “සුදු නෙළුම කෝ” ගීතයට පාදක වූ සත්‍ය කතාව අැසුරෙනි.)

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවන්ති සුදසිංහ

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment