විශේෂ දිනයන්

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !

මීන රැසින් මේශ රැසට
හිරු දෙවියන් වැඩම කරන
මේ සිරි සුභ අවුරුද්දේ
කිරි ඉතිරේවා රටටම

සතුට පිරුණ හිනා කටක්
නොම වේවා රෝගී දුක්
ඉටු වේවා සියලු පැතුම්
වේවා සුභ නව වසරක

Designed by; Dumindu Sasanka

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කල්පනී ආරියරත්න

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment