නිසදැස්

සුළඟයි හමන්නේ ගඟුලේ පිනි අරගෙන…

ජීවිතේ හුදෙකලා තැන් රසදුන් ගඟුලක් උනාට…
ගඟුලේ හැමතැනකම නෑ එකවාගෙම සිසිලස…
පිනි මවන්නට ගඟුලක් වේදනා විදිනවා නොපෙනුනට…
සමහර තැන් තිබෙනවා තවමත් මතක අතර එලෙසට…
වේදනා පුපුරු ගසමින් ඉතිරිව…

PC : යොමාල් බිම්සර

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොමාල් බිම්සර

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment