නිසදැස් සාමාන්‍ය

හැඟීම්

මටත් ඇත හැඟීම්,
කාටවත් නොදැනෙන
ලෝකයට නොපෙනෙන 
සැමදෙනට නොඇසෙන
අහිංසක හැඟීම්,

හද තුරේ නිරන්තර 
ඉකි ගසා වැළපුනත්
නෙත් දෙකෙන් නොපෙනෙන
රුදුරු හද බිඳීම්,

සිත තුලට විත් කෙනෙකු 
කියවලා බලන තුරු
ලෝකයට වහන් වුනු
පුංචි හිත් රිදීම්....

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සුපේක්ෂා සෙනරත්

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment