නිසදැස්

හිරුට පෙම් බඳින්නී

නුඹ කොතැන සොය සොයා…
හිරු රැසම පතද්දී…
සඳ වුනත් සොඳුරිය…
ඊර්ෂ්‍යා කරන්නැති…
එකම එක හදවතක්
මත්තෙම නැහෙද්දී…

දැඩි රැසින් දැවෙද්දී…
දරා විඳිමින් බලා
හිරු සෙනෙහස පාද්දී…
ආදරේ නාමයෙන්
නුඹ…
විකසිතව සැලෙන්නී…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

විහාරා දිව්‍යාංජලී

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment