නිසදැස්

Online වූ සිහිනය

පා තැබුවෙ නැත තවම…
නෙත ගැටුනෙ නැත තවම…
නමුදු, අප පිය නගන
Online සරසවිය…
මතක පොදි ගිලිහෙන
නොදුටු මිතුරන් සමඟ…
සීමාවකට වී
සුන්දරයි කියූ කාලය
මොන කරුමයක්දැයි සිතෙන…
නමුදු, සුන්දර සිහිනයකි එය
අත් හරින්නට නොසිතෙන…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවීෂා පූර්ණි

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment